Organising Committee

Senior Advisors

Dr. Ashok R. Mehta
Dr. T. E. Udwadia
Dr. (Mrs.) S. S. Deshmukh
Dr. H. G. Doctor


Dr. B. D. Pujari
Dr. H. S. Bhanushali
Dr. Dilip Gode
Dr. Abhay DalviOrganising Committee

Dr. Parvez Sheikh

Chairman

Dr. Kishore Adyanthaya

Vice-Chairman

Dr. Niranjan Agarwal

Organising Secretary

Dr. Rajesh Yadav

Jt. Secretary

Dr. Shishir Shetty

Organising Treasurer

Dr. Naresh Row

Jt. Treasurer

Dr. Roy Patnakar

Workshop Chairman

Dr. Sameer Rege

Scientific Committee Chairman

Dr. Prajesh Bhuta

Scientific Committee Co-Chairman

Dr. Sharad Sharma

Scientific Committee Co-Chairman

Dr. Sushmita Bhatnagar

Nurses Training Programme

Dr. Ramen Goel

Industry Innovation Updates
Audio-Visual Committee
 • Dr. Dharmesh Panchal
 • Dr. Deepraj Bhandarkar
 • Dr. Hemant Patil
 • Dr. Kushal Mittal
 • Dr. Paresh Jain
 • Dr. Pravin Gore
 • Dr. Rajesh Shinde
Cultural Committee
 • Dr. Aashik Shetty
 • Dr. Amit Desai
 • Dr. Gaurav Das
 • Dr. Jayesh Kalbhande
 • Dr. Rajeev Joshi
 • Dr. Satish Sheregar
 • Dr. Sandeep Saboo
Hospital Management CME
 • Dr. Dharmshri Kadam
 • Dr. Hithali Majethia
 • Dr. Mohan Koppikar
 • Dr. Pinky Thapar
 • Dr. Pritam Pathare
 • Dr. Ram Prajapati
 • Dr. Harish Kumar
Local Hospitality Committee
 • Dr. Prashanth P Rao
 • Dr. Rajan Modi
 • Dr. Shantanu Navagale
 • Dr. Sunil Singhal
 • Dr. Satish Kamat
 • Dr. Vinayak Jog
 • Dr. Vinaykumar Thati
Nurses Training Program Committee
 • Dr. Allauddin Tungekar
 • Dr. Amit Desai
 • Dr. Gaurav Das
 • Dr. Jayesh Kalbhande
 • Dr. Rajeev Joshi
 • Dr. Satish Sheregar
 • Dr. Sandeep Saboo
Protocol Committee
 • Dr. Alpa Vora - Modi
 • Dr. Atiya Lambe
 • Dr. K. Matchvel
 • Dr. Nitish Jhawar
 • Dr. Niraj Khanna
 • Dr. Sanyam Gadakari
 • Dr. Saumil Vyas
Reception Committee
 • Dr. Ajay Bhandarwar
 • Dr. Anand Nande
 • Dr. Manmohan Kamat
 • Dr. M.M. Begani
 • Dr. Varsha Kulkarni
 • Dr. Ramakant Deshpande
 • Dr. Vinay Mehendale
Registration Committee
 • Dr. Amol Bhanushali
 • Dr. Dnyanesh Belekar
 • Dr. Rajan Relekar
 • Dr. Ratna Parikh
 • Dr. Ritesh Agarwal
 • Dr. Ramesh Punjani
 • Dr. Shekhar Suradkar
Scientific Committee
 • Dr. Ashwini Wagh
 • Dr. Aparna Deshpande
 • Dr. Radha Verma
 • Dr. Shilpa Rao
 • Dr. Sudeep Shah
 • Dr. Shailesh Shrikhande
 • Dr. Rashmi Mehta
 • Dr. Prashant Kerkar
 • Dr. Nidhi Khandelwal
Spouse Committee
 • Dr. Ajay Gujar
 • Dr. Heman Kulkarni
 • Dr. Namita Chaudhari
 • Dr. Rajshree Murudkar
 • Dr. Sadashiv Chaudhari
Souvenir Committee
 • Dr. Aparna Govil Bhaskar
 • Dr. Eham Arora
 • Dr. Geeta Ghag
 • Dr. Mahadeo Garale
 • Dr. Pravin Kammar
 • Dr. Smruti Ghetla
Trade & Exhibition Members
 • Dr. Debashish Das
 • Dr. Dilip Bhosale
 • Dr. Girish Bakhshi
 • Dr. Milind Ruke
 • Dr. Raju Uttamani
 • Dr. Simi Saksena
Workshop Committee
 • Dr. Anil Heroor
 • Dr. Ganesh Nagrajan
 • Dr. Nikhil Ailani
 • Dr. Rakesh Bade
 • Dr. Ram Narayan Iyer
 • Dr. Satish Dharap
 • Dr. Vishakha Kallikar
 • Dr. Deepak Chhabra